PRODUCENCI

Oriontec dla domu
Oriontec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Sp. K. 

Mazańcowice 57
43-391 Mazańcowice

 +48 722 118 300
 sklep@oriontecdladomu.pl

Godziny otwarcia: 

poniedziałek-czwartek: 08:00-16:30 
piątek: 08:00-14:00 

PŁATNOŚCI

Przelew Bankowy Alior Bank
Numer konta:
20 2490 0005 0000 4600 3553 2233

ZOBACZ OBSŁUGIWANE SYSTEMY PŁATNOŚCI 

Sposoby Płatności:
1. Płatność za pobraniem
2. Płatność przy odbiorze
3. System Płatności PayU
4. Przelew bankowy

 

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

DOSTAWA

Sposoby dostawy:

 • Poczta Polska
 • DHL
 • Paczkomaty
 • Odbiór osobisty

       poczta polska     dhl 

              

PROMOCJA
Dzbanek filtrujący Aquaphor Onyx, biały + wkład Aquaphor B100-25
Dzbanek filtrujący Aquaphor Onyx, biały + wkład Aquaphor B100-25
79,90 zł 69,90 zł 64,96 zł 56,83 zł
szt.
Obudowa filtra narurowego gwint 1/2" Ecosoft
Obudowa filtra narurowego gwint 1/2" Ecosoft
34,90 zł 29,90 zł 28,37 zł 24,31 zł
szt.
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor wiśniowy + wkład B100-25 Maxfor
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor wiśniowy + wkład B100-25 Maxfor
47,90 zł 42,90 zł 38,94 zł 34,88 zł
szt.
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor czarny + wkład B100-25 Maxfor
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor czarny + wkład B100-25 Maxfor
47,90 zł 42,90 zł 38,94 zł 34,88 zł
szt.
Membrana Ecosoft 75GPD
Membrana Ecosoft 75GPD
89,00 zł 79,00 zł 72,36 zł 64,23 zł
szt.
DOSTAWA

W związku z epidemią koronawirusa w chwili obecnej, nie ma możliwości odbioru osobistego w naszym sklepie stacjonarnym.

Wysyłanie zamówionych towarów będzie odbywało się 2 razy w tygodniu. 
Zapraszamy do zakupów przez sklep internetowy.

Regulamin

Regulamin sklepu:

 1. Definicje i postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności, ceny, wydania Towaru, reklamacji i ochrony danych osobowych w ramach Sklepu.

1.2. W rozumieniu Regulaminu poniższe zwroty napisane dużą literą oznaczają:

1.2.1 Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oriontecdladomu.pl.

1.2.2 Właściciel / Administrator danych osobowych / Sprzedający – oznacza spółkę prawa polskiego Oriontec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 43-391 Mazańcowice 57, NIP 9372676477 REGON 362608215,
KRS 0000578111 prowadzącą Sklep internetowy.

1.2.3 Sklep internetowy – prowadzony przez Właściciela serwis internetowy składający się ze stron internetowych pod adresem www.oriontecdladomu.pl wraz z pozostałymi funkcjonalnościami udostępnionymi na stroniewww.oriontecdladomu.pl.

1.2.4 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

1.2.5 Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

1.2.6 Konto Klienta – utworzone indywidualne konto zawierające dane Klienta podane przez niego w Koszyku przy realizacji Zamówienia, pozwala Klientowi na zmianę tych danych, śledzenie złożonych przez niego Zamówień.

1.2.7 Koszyk -  funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

1.2.8 Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie internetowym jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka). 

1.2.9 Zamówienie – złożona za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zakupu wybranych przez Klienta Produktów umieszczonych w Koszyku.

1.2.10 Cena – wysokość wynagrodzenia dla Sprzedawcy za Zamówione Produkty wyrażona w polskich złotych. Cena jest wartością brutto tj. zawiera w sobie wszelkie obciążenia publicznoprawne.

1.2.11 Koszty Dostawy – koszt związany z doręczeniem zamówionych Produktów zależny od wybranego sposobu doręczenia Produktów dokonanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Koszty Dostawy dla poszczególnych sposobów doręczenia są wskazywane w wartości brutto.

1.3. Domena http://www.oriontecdladomu.pl/ jest własnością Sprzedającego. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe Oriontec oraz te, z których ma prawo korzystać Sprzedający, a które umieszczone są na stronach Sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone.

1.4. Wszelkie informacje dotyczące Produktów zamieszczane w Sklepie internetowym, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Klientów.

1.5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

1.6. Sprzedający zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, możemieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności, należy je wszystkie wyłączyć.

1.7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien zarejestrować dla siebie indywidualne Konto Klienta podając login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Klienta, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania Konta Klienta w Sklepie internetowym.

 1. Zasady działania Sklepu internetowego

2.1 Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów poprzez Sklep internetowy.

2.2 Dostępne w Sklepie internetowym Produkty znajdują się w sieci dystrybucyjnej Sprzedającego.

2.3 Sprzedający realizuje Zamówienia oraz dokonuje wysyłek zamówionych Produktów wyłącznie na obszarze rynku Polskiego.

 1. Zamawianie Produktów i realizacja Zamówień

3.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowymwww.oriontecdladomu.pl

3.2 Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko Produkty przedstawione w chwili składania Zamówienia poprzez Sklep internetowy.

3.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację wcześniej złożonego przez Klienta Zamówienia.

3.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych Produktów do Sklepu internetowego. 

3.5 Informacje umieszczone przy poszczególnych Produktach w Sklepie internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.6 W celu złożenia Zamówienia Klient:

3.6.1 wybiera Produkt lub Produkty, których zakupu chce dokonać, poprzez wybór pola dodaj do Koszyka.

3.6.2 w Koszyku Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji Zamówienia takie jak imię i nazwisko, sposób dostawy z podaniem danych adresowych lub wyboru odbioru osobistego pod adresem wskazanym przez Sprzedawcę, adresu email, numeru telefonu, sposobu płatności za Zamówione Produkty oraz podaje inne istotne dla niego informacje w polu „Uwagi” Jeżeli Klient chce dokonać zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo musi wskazać firmę oraz adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, podać numer NIP.

3.6.3 oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką prywatności, oraz że akceptuje ich postanowienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili spełnienia łącznie następujących warunków tj. w momencie wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zapłaty Ceny za zakupione Produkty. 

3.7 Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego Zamówienia, w sytuacji, gdy Klient w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nie dokona płatności za zamówiony Produkt lub Produkty, z wyjątkiem Zamówień, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze. 

3.8 Do realizacji Zamówienia oraz do wystawienia faktury, konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych wskazanych w Koszyku na stronie Sklepu internetowego. 

3.9 Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia Zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia. 

3.10 Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.11 Wszystkie Produkty wysyłane są do Klienta w czasie do 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz otrzymania zapłaty za zakupione Produkty, za wyjątkiem Zamówień z wybraną formą płatności przy odbiorze zakupionych Produktów, które są realizowane w terminie 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji. W sytuacji, gdy termin realizacji Zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

 1. Płatności

4.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności: 

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.2 Klient może uiścić Cenę za Zamówienie poprzez jedną z wybranych opcji przy procedurze Zamówienia realizowanej w Koszyku:

4.2.1 Przelew na konto bankowe Sprzedającego prowadzone przez Alior Bank pod numerem: 
20 2490 0005 0000 4600 3553 2233.

4.2.2 Płatność za pobraniem przy odbiorze.

4.2.3 System płatności PayU

4.3 Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku płatności kartą zamówienie będzie realizowane od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4.4 Do każdego zamówienia załączany jest paragon lub na życzenie Klienta wskazane w „Uwagach” do Zamówienia faktura.

 1. Dostawa i czas oczekiwania

5.1 Zamówienia dla których nie wybrano odbioru osobistego Produktów są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty transportu pokrywa Klient wraz z zapłatą Ceny. Informacje o wysokości Kosztów Dostawy będą widoczne dla Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia. 

5.2 Zamówione Produkty zostaną wysyłane na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

5.3 Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji Zamówienia (przygotowanie Zamówionych Produktów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

5.4 W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.5 W celu odbioru zakupionych Produktów, Klient przedstawi Sprzedającemu lub kurierowi (w miejscu odbioru towaru) wydruk potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji lub jego numer referencyjny (zamieszczony także w treści wiadomości email zawierającej potwierdzenieprzyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji). 
   

 1. Zmiany w zamówieniu i zwroty

6.1 Wszelkie zmiany w Zamówieniu w zakresie zmiany miejsca dostawy Produktów, lub zwiększenia ilości Produktów objętych Zamówieniem mogą być dokonywane przez Klienta do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki. O potrzebie dokonania zmiany w Zamówieniu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@oriontecdladomu.pl. Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma odpowiedź o tym, czy dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe. 

6.2 Sprzedający przewiduje możliwości zwrotu zakupionych Produktów. Warunkiem przyjęcia Produktów poprzez zwrot jest dostarczenie Produktów w stanie nienaruszonym, w oryginalnych opakowaniach. Realizacja zwrotu Sprzedającemu następuje na koszt i ryzyko Klienta. Zwroty zakupionych Produktów należy uzgodnić wcześniej ze Sprzedającym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@oriontecdladomu.pl Zwroty zakupionych Produktów nieuzgodnione wcześniej w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą przyjmowane. W razie przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego, w terminie 7 dni roboczych zwróci on Klientowi uiszczoną przez Klienta Cenę w wysokości proporcjonalnej do wartości zwróconych Produktów na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 1. Formularz reklamacyjny 

7.1 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (dalej jako Ustawa) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy.

7.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  Konsument może złożyć na formularzu,  dostępnym w zakładce: Zwroty i reklamacje/ Formularz reklamacyjny.

7.4 Formularz reklamacyjny musi zostać wysłany drogą pocztową na adres firmy: 
Oriontec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowicewraz z dokumentem potwierdzającym zakup (paragon lub faktura VAT). 

7.5 Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail (podany przy Zamówieniu lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) o otrzymaniu zwrotu.

7.6 W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

7.7 Konsument ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.8 Konsument odsyła Produkty, od których zakupu odstąpił na własny koszt i ryzyko.

7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, a będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

7.10 Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularza reklamacyjnego) złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym Koszty Dostawy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Ustawy.

7.11 Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku transakcji opłaconych kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

7.12 Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.13 Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

7.13.1 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

7.13.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

7.13.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

7.13.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

7.13.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7.13.6 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; 

7.13.7 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 1. Ceny

8.1 Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN).

8.2 Ceny prezentowane przez Sklep internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktów, a tym samym stanowią całkowitą kwotę świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Produktów.

8.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu internetowego. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji przez Sprzedającego.

 1. Dostępność zamówionych Produktów

Zamówienie jest realizowane niezwłocznie gdy Produkt znajduje się w magazynie. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionych przez Klienta Produktów, Klient zostaje poinformowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 1. Reklamacje towaru posiadającego wady w chwili jego dostarczenia

10.1 W przypadku otrzymania Produktu niezgodnego z Zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.

10.2 Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta jest uzależniony od rodzaju Produktu, jego wad oraz jego dostępności w magazynie. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14(czternaście) dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@oriontecdladomu.pl

10.3 Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymane Produkty. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych Produktu, powstałych podczas transportu, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera i zaznaczyć tę okoliczność w jego treści.

10.4 W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem ich zakupu od Sprzedającego oraz opisem reklamacji.

10.5 Sprzedający rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Sprzedający zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.6 Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

10.7 Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

 1. Gwarancja 

11.1 Wszystkie oferowane przez Sklep internetowy Produkty są towarami fabrycznie nowymi oraz wolnymi od wad fizycznych i prawnych.

11.2 Sprzedający nie odpowiada za jakiekolwiek usterki, uszkodzenia, zabrudzenia i niezgodności z umową powstałe na skutek nienależytego używania, przechowywania lub konserwacji Produktów. Nieprawidłowe użytkowanie i czyszczenie jest równoznaczne z ustaniem gwarancji przed jej upływem.

11.3 Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym. Wówczas treść gwarancji załączona jest do/na opakowaniu Produktu i jest wydawana Klientowi wraz z zakupionymi Produktami. Na stronie internetowej znajduje się formularz, który należy wypełnić w celu zgłoszenia wady towaru na podstawie gwarancji. Formularz należy przesłać na adres e-mail: sklep@oriontecdladomu.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia przez Sklep, Klient otrzyma w formie odpowiedzi na przesłaną wiadomość, dalsze instrukcje dotyczące realizacji zgłoszenia.

11.4 W przypadku reklamacji Produktów, w zależności od wyboru przez Klienta podstawy prawnej reklamacji, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

12.1 Sprzedający jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO). Zakres i zasady  gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w związku z korzystaniem przez Klientów z usług Sklepu internetowego w został określony w polityce prywatności niniejszego Regulaminu ("Polityka Prywatności").

12.2.Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

 1. Postanowienia końcowe.

13.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedającego oraz w Sklepie Internetowym.

13.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

13.3 Sprzedający uprawiony jest do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w przypadku zaistnienia:

13.3.1 zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług droga elektroniczną lub umów zawieranych na odległość,

13.3.2 zmiany oferty Sklepu internetowego dotyczącej usług z zastrzeżeniem, że zmiany treści Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do aktualnej oferty.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl