PRODUCENCI

Oriontec dla domu
Oriontec Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią Sp. K. 

Mazańcowice 57
43-391 Mazańcowice

 +48 722 118 300
 sklep@oriontecdladomu.pl

Godziny otwarcia: 

poniedziałek-czwartek: 08:00-16:30 
piątek: 08:00-14:00 

PŁATNOŚCI

Przelew Bankowy Alior Bank
Numer konta:
20 2490 0005 0000 4600 3553 2233

ZOBACZ OBSŁUGIWANE SYSTEMY PŁATNOŚCI 

Sposoby Płatności:
1. Płatność za pobraniem
2. Płatność przy odbiorze
3. System Płatności PayU
4. Przelew bankowy

 

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.

DOSTAWA

Sposoby dostawy:

 • Poczta Polska
 • DHL
 • Paczkomaty
 • Odbiór osobisty

       poczta polska     dhl 

              

PROMOCJA
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor czarny + wkład B100-25 Maxfor
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor czarny + wkład B100-25 Maxfor
47,90 zł 42,90 zł 38,94 zł 34,88 zł
szt.
Obudowa filtra narurowego gwint 1/2" Ecosoft
Obudowa filtra narurowego gwint 1/2" Ecosoft
34,90 zł 29,90 zł 28,37 zł 24,31 zł
szt.
Dzbanek filtrujący Aquaphor Onyx, biały + wkład Aquaphor B100-25
Dzbanek filtrujący Aquaphor Onyx, biały + wkład Aquaphor B100-25
79,90 zł 69,90 zł 64,96 zł 56,83 zł
szt.
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor wiśniowy + wkład B100-25 Maxfor
Dzbanek filtrujący Aquaphor Amethyst 2,8l kolor wiśniowy + wkład B100-25 Maxfor
47,90 zł 42,90 zł 38,94 zł 34,88 zł
szt.
Membrana Ecosoft 75GPD
Membrana Ecosoft 75GPD
89,00 zł 79,00 zł 72,36 zł 64,23 zł
szt.
DOSTAWA

W związku z epidemią koronawirusa w chwili obecnej, nie ma możliwości odbioru osobistego w naszym sklepie stacjonarnym.

Wysyłanie zamówionych towarów będzie odbywało się 2 razy w tygodniu. 
Zapraszamy do zakupów przez sklep internetowy.

Polityka prywatności
 1.  Zakres, cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

1.1. Administratorem sklepu internetowego Oriontec dla domu, dostępnego pod adresem www.oriontecdladomu.pl (dalej jako „Sklep”) oraz Administratorem danych osobowych jest spółka OriontecSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Mazańcowicach, pod nr 57, 43-391 Mazańcowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000578111, NIP 9372676477, REGON 362608215(dalej jako „Oriontec”).

1.2. Oriontec umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sklep@oriontecdladomu.pl, za pomocą telefonu: +48 722 118 300, drogą pocztową na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Oriontec powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Agnieszkę Malicką, z którą można skontaktować się za pomocą e‑maila: ochronadanych@oriontec.pl, lub za pomocą telefonu: +48 662 478 722, drogą pocztową na adres wskazany w ust. 1 powyżej.

1.3. Oriontec przestrzega zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Klientów przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

1.4. Dane osobowe przekazane przez Klientów za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych w Sklepie (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu oraz opcjonalnie nazwa firmy oraz numer NIP) są gromadzone i wykorzystywane przez Oriontec wyłącznie w celu dokonywania sprzedaży zamówionych produktów w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości, a także w celu bezpośredniego oferowania użytkownikom produktów i usług Oriontec (marketing bezpośredni). Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

1.5. O ile została wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24) Klient otrzymywać będzie na swój adres e-mail Newsletter oraz inne materiały mające na celu promocję produktów i usług Oriontec (marketing bezpośredni). Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną może być w dowolnym momencie odwołana.

1.6. Wobec Klientów nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane Klientów nie będą podlegały profilowaniu. 1.7. Niniejszy Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do szesnastego roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.
1.8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży oraz skorzystanie z niektórych usług oferowanych w Sklepie. 

 

 1. Odbiorcy Danych

2.1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych dostęp do danych osobowych Klienta mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 1. pracownicy/współpracownicy Oriontec upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Oriontec; 
  b. dostawcy usług zaopatrujących Oriontec w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, marketingowe, firmy kurierskie, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy);
 2. podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami w szczególności Google Ireland Limited.

2.2. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego takich jak: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (Polityka prywatności) podlegających certyfikacji w ramach EU - US Privacy Shield, co w każdej chwili można  sprawdzić pod adresem:https://www.privacyshield.gov/list /

2.3. Poza wskazanymi w ust. 2.2 przypadkami Oriontec nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Klienta poza terytorium EOG (czyli poza Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, Islandię), chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

 

 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Oriontec lub wobec Oriontec. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klient ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. usunięcia danych - jeżeli zdaniem Klienta nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali jego dane;
  d. ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli zdaniem Klienta mamy nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub Klient nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Klienta sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni;
 5. przenoszenia danych – Klient ma prawo otrzymać od Oriontec w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane swoje dane osobowe, które dostarczył Oriontec na podstawie umowy lub zgody, Klient może też zlecić Oriontec przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli Klient uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Oriontec przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Polityka plików cookies i usługa Google Analytics

5.1. Dane Klienta mogą być także zbierane przez pliki cookies.

5.2. W wyniku korzystania ze Sklepu, w urządzeniach Klienta mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka - cookies), których celem jest ułatwienie Klientowi dostępu do Sklepu i korzystania z niego, a także badanie preferencji i zachowań Klienta, aby umożliwić dostarczenie spersonalizowanych treści w Sklepie oraz polepszyć funkcjonowanie Sklepu. Dane są zbierane przez pliki cookies także w celach statystycznych.

5.3. Jeśli Klient nie wyłączył plików cookies, przyjmuje się, że wyraził zgodę na umieszczenie i przechowywanie ich w swoich urządzeniach. Klient może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies z poziomu używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może spowodować, że Sklep nie będzie działał poprawnie.

5.4. W ramach prowadzenia Sklepu Oriontec korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookiesprzez Google Analytics (włącznie z adresem IP Klienta) są wykorzystywane w celu oceny sposobu korzystania ze Sklepu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google nie będzie łączył adresu IP Klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu.

5.5. Klient może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na swoich urządzeniach.

5.6. W ramach prowadzenia Serwisu Oriontec korzysta z Google AdWords, usługi udostępnianej przez Google, która pomaga nam w lepszym ukierunkowaniu naszych reklam i promocji.

 1. Dodatkowe objaśnienia do plików cookies

6.1. Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6.2. Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6.3. Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

6.4. Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl